پروژه ها2019-01-12T08:40:04+03:30

پارس بتن به عنوان یکی از قدیمی ترین و مجهزترین کارخانه های بتن منطقه، پروژه های بزرگ بسیار زیادی را اجرا کرده یا در دست اجرا دارد. در ادامه می توانید لیستی از پروژه های انجام شده توسط پارس بتن را مشاهده کنید.

 1. بتن ریزی کلیه پلهای مسیر خط دوم راه آهن تهران-مشهد (از شهرری تا گرمسار)
 2. بتن ريزي منبع اب ٢٠/٠٠٠ متر مكعبي قرچك
 3. بتن ریزی کارخانه قند ورامین
 4. بتن ریزی کارخانه آرد ورامین
 5. بتن ریزی بیمارستان 15 خرداد
 6. بتن ریزی کارخانه وارنا
 7. بتن ریزی کارخانه روغن کشی ورامین
 8. بتن ریزی اکثریت کارخانه های تاسیس شده شهر صنعتی چرمشهر
 9. بتن ریزی اکثریت پروژه های نوسازی مدارس در سطح منطقه
 10. بتن ریزی اکثریت ساختمان های  مخابرات منطقه
 11. بتن ریزی اکثریت ساختمان های مجتمع ادارات منطقه
 12. بتن ریزی اکثریت ساختمان های بانک منطقه
 13. بتن ریزی آپارتمان های مسکونی 1000 واحدی قرچک
 14. بتن ریزی هتل شایان
 15. بتن ریزی هتل سپینود
 16. بتن ریزی پاساژ گل نرگس
 17. بتن ریزی هتل بختیاری
 18. بتن ریزی پلهای تعریض جاده پیشوا-شریف آباد
 19. بتن ریزی تصفیه خانه فاضلاب 25000 متر مکعبی پیشوا
 20. بتن ریزی پارکینگ طبقاتی ورامین با مساحت 3000 متر مربع در حال انجام
 21. کارخانه شیر شمه شیر 30000 متر مکعبی
 22. کارخانجات و کارگاههای در حال تاسیس شهرک صنعتی قرچک
 23. پروژه های آب و فاضلاب منطقه قرچک، ورامین و پیشوا
 24. پروژه های راه سازی و پل سازی سیمین سپاهان
 25. بتن ریزی پل 15 خرداد ورامین
 26. بتن ریزی پل امام رضا پیشوا

وبسیاری از پروژهای بزرگ و کوچک دیگر در سطح منطقه.